Certificari

Am implementat și menținem sistemul de management al calității conform standardului ISO 9001

Am implementat si menținem sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001

Am implementat si menținem sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform standardului ISO 45001

Suntem autorizati de catre IGSU pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Suntem posesori ai Atestatului de tip B emis de ANRE, pentru proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte / constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV

Suntem autorizati de catre IGSU pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Suntem autorizati de catre IGSU pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Suntem autorizati de catre IGSU pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Suntem autorizati de catre IGSU pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat

Suntem autorizati de catre IGSU pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

Suntem licentiati de catre MAI pentru proiectarea, instalarea, modificarea sau intretinerea componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei